I.GÜNEYDOĞU ANADOLU ENFEKSİYON GÜNLERİ

02 Aralık 2017, Cumartesi

 

Saat 09.20-09.40                                 AÇILIŞ TÖRENİ

 

Açılış Konuşması:

 

Prof.Dr. Mustafa Kemal ÇELEN, Diyarbakır Dr. Sait Avar, Diyarbakır İl Sağlık Müdürü

 

Saat 09.40-10.05                          Konferans-1 “ Bölgemizde yükselen tehlike, HIV”

 

Oturum Başkanı: Prof. Mustafa Kemal ÇELEN, Diyarbakır

 

 Ülkemizde HIV’in Değişen Epidemiyolojisi

 

Prof. Dr. Behice KURTARAN, Adana

 

Saat 10.05-10.45                                 Oturum-1 “ HIV Tedavisinde İntegraz İnhibitörleri”

 

Prof.Dr. Serhat ÜNAL, Ankara

 

 HIV/AIDS Hastalarında Raltegravir kullanımı

Uzm. Dr. Başak DOKUZOĞUZ, Ankara

 

Saat 10.45-11.00                                 KAHVE ARASI

 

Saat 11.00-12.20                                 Oturum-2 “İmmunsuprese Hastalarda Viral Hepatit B Yönetimi”

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN, Diyarbakır

 

 İmmunsupresif hasta kimdir?

 

Prof. Dr. Orhan AYYILDIZ, Diyarbakır

 

 İmmunsupresif hastaya profilaksi ne zaman verilmelidir?

 

Prof. Dr. Celal AYAZ, Diyarbakır

 

Olgu Sunumu

 

Doç. Dr. Şafak Kaya, Diyarbakır


Saat 12.00-13.30                                 Öğle Yemeği

 

Saat 13.30-14.15                                 Oturum-3 “İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Gücün Yeni Formu”

 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Recep TEKİN, Diyarbakır

 

 İFİ’lerde Gücün yeni Formu: Noxafil Tablet

 

Prof. Dr. Özlem KANDEMİR, Mersin

 

Saat 14.15-14.45                                 Konferans-2 “Yoğun Bakımlarda Antibiyotik Kullanımı”

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gönül Ölmez KAVAK, Diyarbakır Yoğun Bakımda Akılcı İlaç Kullanımı

Prof. Dr. Hüsnü PULLUKÇU, İzmir

 

Saat 14.45-15.00                                 Kahve Arası

 

Saat 15.00-16.30                                 Oturum-4 “HCV’de Kür sonrası; HCC ve Transplantasyon”

 

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Fesih AKTAR, Diyarbakır

 

 Kür şifamıdır? HCC riski devam ediyor mu?

 

Prof. Dr. Ayhan Akbulut, Elazığ

 

 HCC’ye yaklaşımı ve transplantasyon…

 

Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat, Istanbul

 

Olgu Sunumu

 

Uzm.Dr. İrem Akdemir, Batman

 

 

Saat 16.30-16.45               Kapanış ve Günün Değerlendirilmesi

                                              Prof.Dr. Mustafa Kemal ÇELEN

Haber ar�ivi
Foto�raf Galerisi i�in t�klay�n�z
HEPATÄ°T Hepatit C Bitti mi?
04 Haziran 2018 Pazartesi
Mustafa Çelen

 


2012 © Tüm hakları GÜNİDER'e aittir
Ana Sayfa | Dernek | Kütüphane | İletişim