II.GÜNEYDOĞU ANADOLU İNFEKSİYON GÜNLERİ SİMPOZYUMU

 

PROGRAM

 

03 MAYIS 2018, PERŞEMBE

17.00-22.00

ULAŞIM, GİRİŞ VE KAYIT

 

04 MAYIS 2018, CUMA

 

GÜNÜN KOORDİNATÖRLERİ

 

Uzm. Dr. İrem AKDEMİR, Uzm. Dr. Eyüp ARSLAN

09.00-09.15

AÇILIŞ TÖRENİ

 

Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN

 

Doç. Dr. Recep TEKİN

 

Yrd. Doç. Dr. Fesih AKTAR

09.15-10.00

AÇILIŞ KONFERANSI

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şükran KÖSE

 

Bölgemizin Tıp Tarihçesi

 

Prof. Dr. Kenan HASPOLAT

10.00-10.30

KAHVE ARASI

10.30-12.00

PANEL "KARACİĞER TRANSPLANTASYONU"

 

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sezai YILMAZ, Prof. Dr. Mustafa NAMIDURU

 

Hepatosellüler Karsinom

 

Prof. Dr. Sezai YILMAZ

 

Karaciğer Naklinin Timing'i

 

Prof. Dr. Burak IŞIK

 

Akut Karaciğer Yetmezliği

 

Prof. Dr. Cemalettin AYDIN

 

Karaciğer Nakli Sonrası Enfektif Komplikasyonlar

 

Prof. Dr. Yaşar BAYINDIR

12.00-13.00

ÖĞLE YEMEĞİ

13.40-14.00

STAND ALANI POSTER SUNUMU

 

Başkanlar: Yrd. Doç. Dr. Kamil YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Adem KÖSE

13.00-14.00

PANEL 2 "BRUSELLOZ NEDEN KONTROL ALTINA ALINAMIYOR?"

 

Oturum Başkanları: Prof. Dr. M. Emin ERKAN, Yrd. Doç. Dr. Çağla KARAKOÇ

 

Veteriner Hekim Gözüyle Bruselloz Sorunu

 

Doç. Dr. Simten Yeşilmen ALP

 

Brusella Yönetimi ve Laboratuar Sorunlarımız

 

Uzm. Dr. Feride Gökçe DEMİR

14.00-15.00

PANEL 3 "DİABETİK AYAK: MULTİ DİSİPLİNER YAKLAŞIM"


 

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yeşim TAŞOVA, Prof. Dr. Alparslan Kemal TUZCU

 

Diabetik Ayak Gelişimi ve Şeker Regülasyonu

 

Yrd.Doç.Dr. Zafer PEKKOLAY

 

Diabetik Ayak Enfeksiyonunda Antibiyotik Kullanımı

 

Doç. Dr. Şafak KAYA

 

Amputasyon Kararı ve Ortopedik Yaklaşım

 

Doç. Dr. Mehmet GEM

15.00-15.15

KAHVE ARASI

15.15-16.00

UYDU SİMPOZYUMU-1                                                         

 

16.00-17.30

 

SÖZLÜ SUNUM OTURUMU

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet PARLAK

 

Tartışmacılar: Prof. Dr. Hüsnü PULLUKÇU, Doç. Dr. Aslıhan ULU

 

SS-01

 

SS-02

 

SS-03

 

SS-04

 

SS-05

 

SS-06

 

05 MAYIS 2018, CUMARTESİ

 

GÜNÜN KOORDİNATÖRLERİ

 

Yrd.Doç. Dr. Kamil YILMAZ, Uzm. Dr. Berivan TUNCA

08.30-09.30

PANEL 4 "YOĞUN BAKIM ENFEKSİYONLARININ YÖNETİMİ"

 

Oturum Başkanları: Prof. Dr.Ayhan AKBULUT, Prof. Dr. Fehmi TABAK

 

Yoğun Bakımlarda Enfeksiyon Kontrolü

 

Doç. Dr. Ediz TÜTÜNCÜ

 

VIP Yönetimi ve Güncel Tedavi

 

Doç. Dr. Mehmet Sezai TAŞBAKAN

09.30-10.15

UYDU SİMPOZYUMU-2                                                         

 

10.15-10.30

 

KAHVE ARASI

10.30-11.45

UYDU SİMPOZYUMU-3

11.45-12.15

STAND ALANI POSTER SUNUMU

 

Başkanlar: Yrd. Doç. Dr. Kamil YILMAZ, Yrd.Doç.Dr. Adem KÖSE

12.15-13.30

ÖĞLE YEMEĞİ


13.30-14.30

PANEL 5 "FEBRİL NÖTROPENİDE ANTİFUNGAL YAKLAŞIM"

 

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Recep TEKİN, Yrd. Doç. Dr. Fesih AKTAR

 

Erişkin Yoğun Bakım Deneyimi

 

Prof. Dr. İftihar KÖKSAL

 

Pediatrik Yoğun Bakım Deneyimi

 

Prof. Dr. Ateş KARA

14.30-15.10

UYDU SİMPOZYUMU-4

15.10-15.20

KAHVE ARASI

15.20-16.30

SÖZLÜ SUNUM OTURUMU

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Meltem TAŞBAKAN

 

Tartışmacılar: Doç. Dr. Behice KURTARAN, Yrd.Doç.Dr. Ali İrfan BARAN

 

SS-07

 

SS-08

 

SS-09

 

SS-10

 

SS-11

 

SS-12

 

06 MAYIS 2018, PAZAR

 

GÜNÜN KOORDİNATÖRLERİ

 

Uzm. Dr. Yeşim YILDIZ, Uzm. Dr. Baran OĞUZ

08.30-09.45

PANEL 6 "ENFEKSİYON KONTROLÜNDE MİKROBİYATANIN YERİ"

 

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Hakan TEMİZ, Doç. Dr. Erdal ÖZBEK

 

İnsan Mikrobiyatası

 

Uzm. Dr. Burçak CÖMERT KOÇAK

 

Fekal Transplantasyon

 

Doç. Dr. Recep TEKİN

 

Enfeksiyon Kontrolündeki Önemi

 

Prof.Dr. Mustafa ALTINDAŞ

09.45-10.00

KAHVE ARASI

10.00-11.00

PANEL 7 "AŞILAMADA GÜNCEL DURUM"

 

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Celal DEVECİOĞLU, Prof. Dr. Özlem KANDEMİR

 

Pediatrik Aşılama

 

Prof. Dr. Ayper SOMER

 

Erişkin Aşılama

 

Prof. Dr. Selma TOSUN

11.00-11.30

PANEL 8 "ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE FARMAKOVİJİDANS"

 

Oturum Başkanları: Prof.Dr. Hasan KARSEN, Doç.Dr. Mahmut SÜNNETÇİOĞLU

 

Akılcı İlaç Kullanımı

 

Dr. Bünyamin SEVİM

 

Farmakovijilans


 

Eczacı Merve AYHAN

11.30-11.45

KAPANIŞ

 

Haber ar�ivi
Foto�raf Galerisi i�in t�klay�n�z
HEPATÄ°T HCV’de risk faktörleri
17 Temmuz 2017 Pazartesi
Mustafa Çelen

 


2012 © Tüm hakları GÜNİDER'e aittir
Ana Sayfa | Dernek | Kütüphane | İletişim