II.GÜNEYDOĞU ANADOLU İNFEKSİYON GÜNLERİ SİMPOZYUMU

 
 

 

 

II.GÜNEYDOĞU ANADOLU İNFEKSİYON GÜNLERİ SİMPOZYUMU

 

NOVOTEL DİYARBAKIR, 03-06 MAYIS 2018

PROGRAM

   
 

03 MAYIS 2018, PERŞEMBE

   

17.00-22.00

ULAŞIM, GİRİŞ VE KAYIT

   
 

04 MAYIS 2018, CUMA

   
 

GÜNÜN KOORDİNATÖRLERİ

 

Uzm. Dr. İrem AKDEMİR, Uzm. Dr. Eyüp ARSLAN

   

09.00-09.15

AÇILIŞ TÖRENİ

 

Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN

 

Doç. Dr. Recep TEKİN

 

Doç. Dr. Fesih AKTAR

   

09.15-10.00

AÇILIŞ KONFERANSI

   
 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ata Nevzat YALÇIN

   
 

Bölgemizin Tıp Tarihçesi

 

Prof. Dr. Kenan HASPOLAT

   

10.00-10.15

KAHVE ARASI

   

10.15-12.00

PANEL 1    "KARACİĞER TRANSPLANTASYONU"

 

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sezai YILMAZ, Prof. Dr. Mustafa NAMIDURU

   
 

Hepatosellüler Karsinom

 

Prof. Dr. Sezai YILMAZ

   
 

Karaciğer Naklinin Zamanlaması

 

Prof. Dr. Burak IŞIK

   
 

Akut Karaciğer Yetmezliği

 

Prof. Dr. Cemalettin AYDIN

   
 

Karaciğer Nakli Sonrası Enfektif Komplikasyonlar

 

Prof. Dr. Yaşar BAYINDIR

   
 

Solid Organ Transplantasyonunda Profilaksi

 

Yrd. Doç. Dr. Adem KÖSE

   

12.00-13.00

ÖĞLE YEMEĞİ

   

12.40-13.00

STAND ALANI POSTER SUNUMU

 

Başkanlar: Yrd. Doç. Dr. Kamil YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Adem KÖSE

   

13.00-14.00

PANEL 2 "BRUSELLOZ NEDEN KONTROL ALTINA ALINAMIYOR?"

 

Oturum Başkanları:  Prof. Dr. M. Emin ERKAN, Yrd. Doç. Dr. Zehra Çağla KARAKOÇ

   
 

Veteriner Hekim Gözüyle Bruselloz Sorunu

 

Doç. Dr. Simten Yeşilmen ALP

   
 

Brusella Yönetimi ve Laboratuar Sorunlarımız

 

Uzm. Dr. Feride Gökçe DEMİR

   

14.00-15.00

PANEL 3  "DİABETİK AYAK: MULTİ DİSİPLİNER YAKLAŞIM"

 

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Alparslan Kemal TUZCU, Doç.Dr. Özgür GÜNAL

   
 

Diabetik Ayak Gelişimi ve Şeker Regülasyonu

 

Yrd.Doç.Dr. Zafer PEKKOLAY

   
 

Diabetik Ayak Enfeksiyonunda Antibiyotik Kullanımı

 

Doç. Dr. Şafak KAYA

   
 

Amputasyon Kararı ve Ortopedik Yaklaşım

 

Doç. Dr. Mehmet GEM

   

15.00-15.15

KAHVE ARASI

   

15.15-15.55

UYDU SİMPOZYUMU-1   "Merck Sharp & Dohme İlaçları"

 


Moderatör: Prof. Dr. Fehmi TABAK

   
 

Isentress ile HIV/AIDS'te Etkin ve Güvenli Yönetim

 

Doç. Dr. Aydın DEVECİ

   

15.55-16.30


UYDU SİMPOZYUMU-2   "Glaxo Smith Kline"

 

Moderatör: Prof. Dr. Yeşim TAŞOVA

   
 

HIV Pozitif Hastalarınızın Bugünü ve Yarını için Dolutegravir Bazlı Tek Tablet Rejimi; Triumeq

 

Doç. Dr. Aslıhan ULU

   

16.30-18.00

SÖZLÜ SUNUM OTURUMU

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet PARLAK

 

Tartışmacılar: Prof. Dr. Hüsnü PULLUKÇU, Doç. Dr. Aslıhan ULU

 

SS-01

 

SS-02

 

SS-03

 

SS-04

 

SS-05

 

SS-06

   
 

05 MAYIS 2018, CUMARTESİ

   
 

GÜNÜN KOORDİNATÖRLERİ

 

Yrd.Doç. Dr. Kamil YILMAZ, Uzm. Dr. Berivan TUNCA

   

07.30-08.30

OLGU SUNUMU OTURUMU

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN

 

Tartışmacılar: Doç.Dr. Recep TEKİN, Doç. Dr. Süheyla KÖMÜR

 

OS-01

 

OS-02

 

OS-03

 

LS-01

   

08.30-09.30

PANEL 4 "YOĞUN BAKIM ENFEKSİYONLARININ YÖNETİMİ"

   
 

Oturum Başkanları: Prof. Dr.Ayhan AKBULUT, Doç.Dr.İlyas YOLBAŞ

   
 

Yoğun Bakımlarda Enfeksiyon Kontrolü

 

Doç. Dr. Ediz TÜTÜNCÜ

   
 

VIP Yönetimi ve Güncel Tedavi

 

Doç. Dr. Mehmet Sezai TAŞBAKAN

   

09.30-10.15

UYDU SİMPOZYUMU-3  "Merck Sharp & Dohme İlaçları"

   
 

Moderatör: Prof. Dr. Yeşim TAŞOVA

 


 

Yüksek Riskli Hastalarda Güçlendirilmiş IFI Yönetimi

 

Prof. Dr. Gökhan METAN

   

10.15-10.30

KAHVE ARASI

   

 

UYDU SİMPOZYUMU-4  "Gilead Sciences"

   
 


Moderatör: Prof. Dr. Celal AYAZ

   
 10.30-11.00

Özel Hasta Gruplarında Harvoni ile Hepatit C Tedavisi

 

Doç.Dr. Behice Kurtaran

   
   
11.00-11.30 

HIV Tedavisinde Yeni Bir Sayfa:Genvoya

 

Doç. Dr. Atahan Çağatay

11.30-11.45 

Hepatit C ve HIV Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

 

Doç. Dr. Celal Ayaz

   

11.45-12.15

STAND ALANI POSTER SUNUMU

 

Başkanlar: Yrd. Doç. Dr. Kamil YILMAZ, Yrd.Doç.Dr. Adem KÖSE

   

12.15-13.30

ÖĞLE YEMEĞİ

   

13.30-14.30

PANEL 5 "FEBRİL NÖTROPENİDE ANTİFUNGAL YAKLAŞIM"

   
 

Oturum Başkanları:  Doç. Dr. Recep TEKİN, Doç. Dr. Fesih AKTAR

   
 

Erişkin Deneyimi

 

Prof. Dr. İftihar KÖKSAL

   
 

Çocuk Deneyimi

 

Prof. Dr. Ateş KARA

   

14.30-15.10

UYDU SİMPOZYUMU-5  "Abbvie İlaç"

   
 


Moderatör: Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN

   
 

HCV Tedavisinde Ülkemizin Gerçek Yaşam Verileri

 

Prof. Dr. Tansu YAMAZHAN

   

15.10-15.20

KAHVE ARASI

   

15.20-16.30

SÖZLÜ SUNUM OTURUMU

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Meltem TAŞBAKAN

 

Tartışmacılar: Doç. Dr. Behice KURTARAN, Yrd.Doç.Dr. Ali İrfan BARAN

 

SS-11

 

SS-12

 

SS-13

 

SS-14

 

SS-15

 

SS-16

   
 

06 MAYIS 2018, PAZAR

   
 

GÜNÜN KOORDİNATÖRLERİ

 

Uzm. Dr. Yeşim YILDIZ, Uzm. Dr. Baran OĞUZ

   

07.30-08.30

LİTERATÜR SUNUMU OTURUMU

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN

 

Tartışmacılar: Doç.Dr. Recep TEKİN, Doç. Dr. Fesih AKTAR

 

LS-01

 

LS-02

 

LS-03

   
   

08.30-09.45

PANEL 6 "ENFEKSİYON KONTROLÜNDE MİKROBİYATANIN YERİ"

   
 

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Hakan TEMİZ, Doç. Dr. Erdal ÖZBEK

   
 

İnsan Mikrobiyatası

 

Uzm. Dr. Burçak CÖMERT KOÇAK

   
 

Fekal Transplantasyon

 

Doç. Dr. Recep TEKİN

   
 

Enfeksiyon Kontrolündeki Önemi

 

Prof.Dr. Mustafa ALTINDİŞ

   

09.45-10.00

KAHVE ARASI

   

10.00-11.00

PANEL 7 "AŞILAMADA GÜNCEL DURUM"

 

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Celal DEVECİOĞLU, Prof. Dr. Celal AYAZ

   
 

Pediatrik Aşılama

 

Prof. Dr. Ayper SOMER

   
 

Erişkin Aşılama

 

Doç. Dr. Selma TOSUN

   

11.00-11.30

PANEL 8 "ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE FARMAKOVİJİLANS"

 

Oturum Başkanları: Prof.Dr. Şükran KÖSE,  Doç.Dr. Mahmut SÜNNETÇİOĞLU

   
 

Akılcı İlaç Kullanımı

 

Dr. Yeşim YILDIZ

   
 

Farmakovijilans

 

Eczacı Merve AYHAN

   

11.30-11.45

KAPANIŞ

   

 

 

Haber ar�ivi
Foto�raf Galerisi i�in t�klay�n�z
HEPATÄ°T Hepatit C Bitti mi?
04 Haziran 2018 Pazartesi
Mustafa Çelen

 


2012 © Tüm hakları GÜNİDER'e aittir
Ana Sayfa | Dernek | Kütüphane | İletişim