İNTEGRAZ İNHİBİTRLERİ VE GEBELİK: VAKA SUNUMLARI

İNTEGRAZ İNHİBİTRLERİ VE GEBELİK: VAKA SUNUMLARI

 “İNTEGRAZ İNHİBİTRLERİ VE GEBELİK: VAKA SUNUMLARI”

Prof. Dr. Yeşim TAŞOVA

15.10.2019

Program: 12.00-13.00

 

Web tabanlı online toplantı

https://antprodizayn.adobeconnect.com/r1nkshpcbtl6/