MULTİPL SKLEROZ HASTA OKULU

MULTİPL SKLEROZ HASTA OKULU

 “MULTİPL SKLEROZ HASTA OKULU”
5 KASIM 2019 SAAT 17:00-20:00
BYKŞEHİR ĞRETMENEVİ
DİYARBAKIR

Dicle niversitesi Nroloji AD

Prof. Dr. Yusuf TAMAM

-MS Tipleri ve doğal seyirleri nasıldır?

-MS insidansında evresel faktrlerin, beslenmenin ve vitaminlerin etkileri

-MS’de uyku bozukluğu ve yorgunluk

-MS’de basamak tedavileri