Doç.Dr. Mustafa Çelen
  

  mkcelen@hotmail.com

  Doç. Dr. Mustafa Çelen
Sağlık Hizmetinde; Ulaşılabilirlik mi? Hizmet Kalitesi mi?

Değerli "Söz Gazetesi" okurları; Sağlık sisteminin özelleşmesi ile birlikte, iki noktada beklenti değişikliği gelişti. Bunlardan biri "Ulaşabilirlik" diğeri ise "Hizmet Kalitesi". Bugünkü yazımda bu iki değeri ayrı ayrı tartışmaya açmak istiyorum. Eski günler dönersek eğer, SSK hastanelerinde sağlık hizmetine ulaşmanın yolu belliydi. Özel muayenehaneye gittiğiniz zaman hekime ulaşabiliyor ve sağlık hizmeti alabiliyordunuz. Peki özele gidecek paranız yoksa? O zaman hekime ulaşamıyordunuz. Bu denklem doğrumu? İşleyiş böyleydi ancak "etik" olmayan bir uygulamaydı. Sağlığın özelleşmesi ve "Tam Gün Yasası" ile bu uygulama tarihe karışmış oldu. Artık hekime hatta öğretim üyesine çok rahat bir şekilde ulaşılmaktadır. O halde gelin ikinci değere bakalım. "Hizmet Kalitesi" ne durumdaydı? Ne oldu? Özelleştirmenin ilk yıllarında tüm sağlık çalışanları hastalara karşı oldukça ilgiliydi, ancak son dönemde bu durum özelliğini yitirmeye başladı. Bunun nedeni ne olabilir?
Son dönemde konuşulan önemli bir konu hekimlerin refah düzeyi? Kimilerine göre çok kimine göre ise az kazanıyorlar. Ancak kesin olan şu ki artan sağlık harcamalarının faturası "Sağlık Çalışanlarına" çıkarılmak istenmektedir. Bu olay uzun orta-uzun vadede hizmet alanlara yansıyacaktır.
Türk Tabipler Birliği Genel Merkezinde; TTB, Türk Diş hekimleri Birliği (TDB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İş Sendikası (DEV SAĞLIK İŞ) ve Türk Hemşireler Derneği yetkililerinin katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi.
Burada yapılan açıklamada, 13 Martta sağlık çalışanlarının gerçekleştirdiği eylemi hatırlatarak, ''13 Mart mitingi bir kez daha göstermiştir ki, sağlıkçılar ve sosyal hizmet çalışanları, hekimiyle hemşiresiyle, diş hekimi, eczacısı, teknisyeni ve sağlık kuruluşlarındaki taşeron çalışanı ile iyi değil" denildi.
Mevcut sistemde, ''ister istemez'' hastalara zarar veren bir ortamda bulunulduğu savunuldu. 19-20 Nisan için sağlıkçıların çalışmama kararı alacakları vurgulandı. Bu eylemi, ''Giderek kötüleşen çalışma koşulları, güvencesiz çalışma biçimlerine zorlanma, yasa ve yönetmelik gibi düzenlemelerle yaratılan belirsizlik ortamı, yöneticilerin çalışanlara yönelik hürmetsiz ve halka hedef gösteren söylemi, hayata geçirilmesi planlanan yasa tasarıları, sağlık ortamının ticarileştirilmesi ve piyasalaştırılması'' gibi nedenlerle yapacaklarını bildiren Bilaloğlu, ''İnsanca yaşamak istiyoruz; piyasaya düşürülmüş bir sağlık hizmetinin 'oyuncusu', düşük ücretle, güvencesiz, uzun süre çalıştırılan bir 'elemanı' değil, topluma adanmış mesleklerin onurlu üyeleri olarak, görevimizi gelecek kaygısı olmadan yapmak istiyoruz'' şeklinde konuştu.
Aslında işin özü yine aynı noktaya gelmektedir. Kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti mi? Kaliteli sağlık hizmeti mi? aranmaktadır. "İkisi birlikte olmaz mı? be kardeşim!" dediğinizi duyar gibi oldum. Peki sizce, olur mu? Aile Hekiminin 1 TL’ye, Uzman hekimin 22 TL’ye hasta başı hizmet verdiği (Tüm masraflar dahil) bir ortamın takdirini size bırakıyorum.

Sağlıklı Günler Dilerim…

Tüm makaleler için tıklayınız...
 
Haber ar�ivi
Foto�raf Galerisi i�in t�klay�n�z
HEPATÄ°T Hepatit C Bitti mi?
04 Haziran 2018 Pazartesi
Mustafa Çelen

 


2012 © Tüm hakları GÜNİDER'e aittir
Ana Sayfa | Dernek | Kütüphane | İletişim