Doç.Dr. Mustafa Çelen
  

  mkcelen@hotmail.com

  Doç. Dr. Mustafa Çelen
Sağlık Hizmetinde Akreditasyon!

Değerli Söz Gazetesi okurları bugünkü yazımda sağlık hizmetinde kalitenin ölçümü konusunu irdelemek istiyorum. Birçok Avrupa ülkesinde yıllarca önce uygulamaya konulan ve hasta memnuniyetini en üst seviyeyi çıkarmayı öngören Aile Hekimliği, artık bütün Türkiye’de hayata geçti. Yeni sistemle vatandaşlar için birçok kolaylık sağlandı. Ancak bu noktada tanımlamanın tekrar yapılması gerekir diye düşünüyorum…
Aile hekimi;  yaş veya cinsiyeti ne olursa olsun, kişiyi bir bütün olarak incelemek için eğitim almış bir uzmanlık alanı mensubudur.  Akut ve kronik hastalıkların tedavi edilmesine ek olarak, hastalıkların gelişmesini önlemek amacıyla düzenli sağlık taramalarını gerçekleştirir ve sağlıkla ilgili konularda danışmanlık hizmetini sağlar. Aile hekimi tarafından tespit edilen sağlık sorununun tedavisi, başka bir uzmanlık dalını ilgilendiriyor ve spesifik tedavi gerektiriyorsa, kişinin bu hizmete ulaşmasında koordinasyonun sağlanması da aile hekiminin görevidir.

Ücretsiz Sağlık Hizmeti
Bu sistem sayesinde sağlık hizmetlerine erişim ücretsiz hâle getirilmesi sağlandı. Vatandaşlar aile hekiminden hizmet alırken herhangi bir belge sunmayacak ve herhangi bir katılım payı ödeyemeyecek. Aile hekimleri vatandaşlara ücretsiz sağlık danışmanlığı yapacak. İşe giriş, evlilik, okul, sürücü belgesi için gerekli raporlar aile hekimleri tarafından verilebilecek. Bireysel tercihler dikkate alınarak vatandaşların hekim seçme ve değiştirebilme hakkına kavuşmaları sağlandı. Kişiler, daha kolay iletişim sağlayabildikleri, güvendikleri ve kolay erişebildikleri hekimi tercih edebilecek. Aile hekimliğiyle birlikte sağlık kayıtlarının bütünlüğü ve dinamik bir şekilde güncellenebilmesi sağlandı. Vatandaşların doğumdan itibaren sağlık kayıtlarının güncel şekilde tutulabilmesi ve ihtiyaçları doğrultusunda sağlık hizmeti alabilmelerine imkân tanındı. Sağlık hizmeti alırken zaman ve iş kaybı asgariye indirildi. Vatandaşlar aile hekimlerinden randevuyla hizmet alabilmekte. Hekimler artık kendilerine kayıtlı kişilerin düğün ve cenaze gibi merasimlerine katılmaya ve aile fotoğraflarında yer almaya başladılar.
_Ev Ziyaretleri
Gerekli durumlarda aile hekimleri ev ziyaretleri yapacaklar ve yılda en az bir defa hizmet verdikleri kişilere ulaşarak sağlık kayıtlarını güncelleyecekler. Aile hekimine ulaşma zorluğu olan gruplara (cezaevi, huzurevi, çocuk bakımevleri vb.) periyodik aralıklarla yerinde sağlık hizmeti verilecek. Hekime ulaşmakta sıkıntı çekilen kırsal bölgelere periyodik aralıklarla gezici sağlık hizmeti sunulacak._Yatalak olup evde bakım alması gereken kişilere verilecek sağlık hizmeti aile hekimleri tarafından koordine edilecek. Sağlık ocaklarına göre daha sevimli ve fonksiyonel aile sağlığı merkezleri oluşturuldu ve asgari standartları belirlenen bu merkezlerin üst standartlara ulaşmaları teşvik edildi. Tam süreli çalışma ve birinci basamakta daha fazla hekim çalışması sebebiyle hastalara daha fazla zaman ayrılması mümkün hâle gelecek.
Düzenli Hasta Takibi
Yeni sistemle aşılama, gebe ve bebek izleme sorumluluğu doğrudan aile hekimlerine verildi. Bu hizmetler daha çok ebeler üzerinden yürümekteydi. Ayrıca tütünle mücadele, obezitenin önlenmesi, diyabet, kalp ve damar hastalığı başta olmak üzere kronik hastalıkların önlenmesi ve erken tespiti uygulamaları gibi programlar koruyucu sağlık hizmeti kapsamına alındı. Artık aile hekimleri bu alanlarda farkındalık oluşturulması, tutum ve davranış değişikliği geliştirilmesi için çalışmalara katılacaklar.
Yani aslında kağıt üzerinde her şey çok iyi gibi görünüyor. Ancak pratik yansımasını zamanla göreceğiz. Asıl sorulması gereken soru "Kaliteli Sağlık Hizmetine Ulaşım Ne Ölçüde Olacaktır?" şeklinde olmalıdır.

Sağlıklı Günler Dilerim

Tüm makaleler için tıklayınız...
 
Haber ar�ivi
Foto�raf Galerisi i�in t�klay�n�z
HEPATÄ°T Hepatit C Bitti mi?
04 Haziran 2018 Pazartesi
Mustafa Çelen

 


2012 © Tüm hakları GÜNİDER'e aittir
Ana Sayfa | Dernek | Kütüphane | İletişim