Doç.Dr. Mustafa Çelen
  

  mkcelen@hotmail.com

  Doç. Dr. Mustafa Çelen
HAK EDİLEN, "KALİTE BELGESİ"

Evet değerli "Söz Gazetesi" okurları!

Bugünkü yazımda sizlere güzel bir haber vermek istiyorum. Bölgemizin en köklü sağlık kuruluşu olan Dicle Üniversitesi Hastanelerinin istikrarlı çıkışının bir ödülünü sizlerle paylaşmak isterim. Dicle Üniversitesi Hastanelerinin uzun süreli iyileştirme ve mükemmeliyetçiliğe doğru gidilen yolun sonunda hak ederek almış olduğu "K-Q TSE-ISO-EN 9000" belgesi ile kaliteli sağlık hizmeti anlayışı tescillenmiştir.

Kalite kavramı artan rekabet şartlarında 1980’li yıllardan beri sık gündeme gelmektedir. Daha çok Toplam Kalite Uygulamaları yönetsel birimler tarafından uygulanmak istenmektedir. Ülkemiz bu süreci biraz geriden takip etmekle birlikte özellikle son dönemde Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık hizmetlerinin sunumunda kalite kavramı ön plana çıkartılmaktadır. Halen bazı üniversite, özel ve kamu hastaneleri kalite belgeleri almış durumdadır. Önümüzde ki süreçte Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin kalite derecelendirilmesi yapılması söz konusudur. Kalite, Toplam Kalite ve Sağlık Hizmetlerinde Kalite kavramlarının anlaşılması ve tartışılmasına uygulamacılar acısından fayda olduğu düşünülmektedir.

Sağlık hizmetleri hizmet sektörünün genel özelliklerini taşımakla beraber kendine has başka özellikleri de içermektedir.

1. Sağlık hizmetlerinde uzmanlaşma seviyesi çok yüksektir.

2. Sağlık hizmetlerinde işlevsel bağımlılık çok yüksektir. Bu nedenle farklı meslek gruplarının faaliyetleri arasında yüksek düzeyde eşgüdüm gereklidir.

3. Sağlık hizmetlerinde insan kaynakları profesyonel kişilerden oluşur, bu kişiler kurumsal hedeflerden çok mesleki hedeflere önem vermektedir.

4. Hizmet miktarını ve sağlık harcamalarını önemli ölçüde belirleyen hekimlerin faaliyetleri üzerinde tam etkili yönetsel ve kurumsal denetim mekanizması kurulamamıştır. Sağlık hizmetleri pahalı hizmetlerdir.

5. Sağlık kurumlarında ikili otorite hattı bulunmaktadır. Bu durum eşgüdümleşme, denetim ve çatışma sorunlarına yol açar.

6. Sağlık kurumlarında yapılan işler oldukça karmaşık ve değişkendir. Hizmet standartlaştırılamaz, her hasta için o hastaya özel bir süreç izlenir.

7. Sağlık hizmetlerinin büyük kısmı acil ve ertelenemez niteliktedir. İkamesi yoktur.

8. Sağlık hizmetleri hata ve belirsizliklere karşı oldukça duyarlıdır ve tolerans gösteremez.

9. Sağlık kurumlarında verilen hizmetlerin çıktısının tanımlanması ve ölçümü güçtür.

Evet değerli dostlar aslında sağlık hizmetlerinin asıl amacı insan hayatına ve insan faydasına yönelik bir hizmettir. O halde kaliteli sağlık hizmeti için, standartlara sahip sağlık kuruluşlarının artması esas olmalıdır.

Saygılarımla…


Tüm makaleler için tıklayınız...
 
Haber ar�ivi
Foto�raf Galerisi i�in t�klay�n�z
HEPATÄ°T Hepatit C Bitti mi?
04 Haziran 2018 Pazartesi
Mustafa Çelen

 


2012 © Tüm hakları GÜNİDER'e aittir
Ana Sayfa | Dernek | Kütüphane | İletişim