Doç.Dr. Mustafa Çelen
  

  mkcelen@hotmail.com

  Doç. Dr. Mustafa Çelen
YEŞİL KARTA; ÜNİVERSİTE YOLU AÇILDI…

Değerli “Söz Gazetesi” okurları, bugünkü yazımda son günlerde medyada sıkça gündeme gelen bir konuyu işlemek istiyorum. Ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi giderlerinin devlet tarafından karşılanması amacıyla yürürlüğe giren “Yeşil Kart” uygulaması sadece aile hekimleri ve devlet hastanelerinde geçerli bir sistem olarak yürümekteydi. Üniversite hastanelerinde sağlık hizmetine ulaşmak için mutlak suretle devlet hastanelerinin ilgili uzmanlık dalından sevk alınması gerekmekteydi.
Özellikle Üniversite hastanelerinde sürekli tedavi görmek zorunda kalan kronik hastalar bu durumda gereksiz bir sevk bürokrasisi ile karşı karşıya kalmaktaydı. Bu durumdan geçmiş zaman gibi bahs etmemin sebebi ise bu durumun artık 27981 sayılı 01/07/2011 tarihli Resmi Gazetenin yazısına dayanmaktadır.
Gerçi yılbaşından sonra yeşil kart hastalarının artık genel sağlık sigortası kapsamına alınacağına yönelik beklentilerin ışığında, bu durum çokta anlamlı olmayabilir. Ancak henüz hiç bir şeyin  kesin olmadığı bir ortamda;
Kanser hastaları, kronik hastalar ki bunları; kronik hepatit B, kronik hepatit C, kronik hepatit Delta, hipertansiyon, diabet (şeker hastaları), kronik böbrek yetmezliği olan, kan hastalığı olanlar….
Aslında Üniversite hastanesindeki doktorun “Tedavi Çağrısı” yapmayı uygun gördüğü tüm hastalar, devlet hastanesine başvurmaksızın; hekiminizden alacağınız aşağıda formatı belirtilmiş olan “Tedavi Çağrısı” yazısı ile sevk almadan üniversite hastanesine başvurup takip ve tedavinizi yapabilirsiniz.  
Yazı formatı aşağıdaki gibidir;
Ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi giderlerinin devlet tarafından karşılanması ve yeşil kart uygulaması hakkında yönetmelikte, Sağlık Kuruluşlarına Başvuru ve Hizmet Bedellerinin Karşılanmasını içeren ve Sağlık Kuruluşlarına Başvuru ve Sevkleri düzenleyen 15.madde’de (Değişik fıkra: Resmi Gazete-1/7/2011-27981) yapılan değişiklikle,
“Sürekli hastane tedavisi gerektiren kronik hastalar ile hastanelerden tedavi ve kontrol için çağrılı olanlar, Üniversite Hastanesi de dahil tedavi gördükleri veya çağrılı oldukları hastaneye yeni sevk alınmaksızın çağrı evrakı ile başvurabilirler.”
Bu formattaki “Tedavi Çağrısı” yazısı hekiminiz tarafından onaylandıktan sonra yeşil kart bürosu tatarından kaşelenir. Bu belgenin aslı sizde kalır ve fotokopisi her başvuru anında üniversite hastanesine bir örneği de eczaneye verilir.
Daha etkin ve kalitesi sağlık hizmetine ulaşmanız dileğiyle
Sağlıklı günler dilerim…

Tüm makaleler için tıklayınız...
 
Haber ar�ivi
Foto�raf Galerisi i�in t�klay�n�z
HEPATÄ°T Hepatit C Bitti mi?
04 Haziran 2018 Pazartesi
Mustafa Çelen

 


2012 © Tüm hakları GÜNİDER'e aittir
Ana Sayfa | Dernek | Kütüphane | İletişim