Doç.Dr. Mustafa Çelen
  

  mkcelen@hotmail.com

  Doç. Dr. Mustafa Çelen
Sigaranın HBV üzerine olan etkisi…

Kronik hepatit B hastalarında alkol alımının karaciğer için ne denli sıkıntılı olduğuna daha önceki yazılarımızda değinmiştim. Ancak sigaranın etkileri hakkında bugüne kadar söz etmediğimizi fark ettim. Siz değerli okurlarımdan aldığım geri bildirimler nedeniyle konuyu bugün gündeme taşımak istiyorum.

 

Sigaranın zararlarını burada dile getirmeye çalışmak; Amerika’yı yeniden keşfetmekten çok farklı olamayacağını düşünmekteyim. Bu herkes tarafından bilinen, kabul edilen ve buna rağmen sürdürülen bir alışkanlıktır.

On yıl öncesini düşünürseniz, sigara her ortamda rahatlıkla içilmekteydi, ancak yerinde bir kararla dumansız hava sahası anlayışı ile artık sigara kullanımı bir hayli sınırlandı. Sigaranın toksik, kanserojen ve solunumsal rahatsızlıklar doğrudan ilişkili olduğu saptanmıştır. _Benim bugün irdelemek istediğim konu "kronik hepatit" hastalarında sigara kullanımının bilimsel olarak ispatlanmış bir zararının olup olmadığını göz önüne sermektir. Hastalarım bu konudaki yorumumu zaten bilirler. Çünkü onlara konuyu enine boyuna anlatırım. Ancak sizlerle de bu konuyu bilimsel bir çalışmanın verileri ile sunmak istiyorum.

 

Şöyleki; Yakın dönemlerde sigaranın muhtemel hepatotoksisitesi (karaciğere zararlı etkisi) epidemiyolojik ve deneysel olarak gösterilmiştir. Yapılan bir çalışmada kronik hepatit B ve C’de sigara içimi ile fibrozisin (karaciğerin hücresel zararı) muhtemel ilişkisi saptanmaya çalışılmıştır. _Çalışmaya tanıları biyopsi ile doğrulanan, 55 kronik hepatit B, 51 kronik hepatit C’li vaka dahil edilmiş. Hastalar yaş, cinsiyet, sigara ve alkol kullanımı, biyopsilerinde HAI skoru ve fibrozis açısından değerlendirilmiş. _Kronik hepatit B’li 32 (%58) vaka, C’li 22 (%43) vaka sigara içmekteydi. Sigara kullanan kronik hepatit C’li hastalar içmeyenlere oranla daha yüksek oranda fibrozis (0.042) ve HAI (0.013) skoruna sahiptiler. Aynı durum kronik hepatit B’de saptanmamış (HAI skoru için p:0.456).

Sonuç olarak; Sigara içimi kronik hepatit C’de karaciğer lezyonlarının ciddiyetini arttırsa da, aynı durum kronik hepatit B’de saptanmamıştır. Ancak saptanmamış olması sigaranın hepatit B üzerinde olumsuz etkisi olmadığı anlamına gelmemektedir. Evet, değerli okurlar yapılan bu çalışma göstermiştir ki; sigara kullanımı kronik hepatit C hastalarında karaciğerinin histolojik yapısının bozulmasına olumsuz yönde katkı sağlamaktadır. Ancak hepatit B hastalarında böyle bir durum bilimsel olarak gösterilmemiştir. Tabii ki bir çalışma ile bunun kararını vermek çok doğru olmasa gerek. Sigaranın vücudumuzun sayısız bölgesinde yaptığı hasarı dikkate alarak "Dumansız hava sahasına" katkıda bulunmak amacıyla sigarasız günler diliyorum.

Saygılarımla…

Tüm makaleler için tıklayınız...
 
Haber ar�ivi
Foto�raf Galerisi i�in t�klay�n�z
HEPATÄ°T Hepatit C Bitti mi?
04 Haziran 2018 Pazartesi
Mustafa Çelen

 


2012 © Tüm hakları GÜNİDER'e aittir
Ana Sayfa | Dernek | Kütüphane | İletişim