Doç.Dr. Mustafa Çelen
  

  mkcelen@hotmail.com

  Doç. Dr. Mustafa Çelen
HBsAg pozitifliği!

Değerli okurlar, siz okurlarımızdan gelen sorular doğrultusunda “Hepatit B’de tanı yöntemleri?” konusunu irdelemek istiyorum. Bu konuyu irdelerken; Karaciğer fonksiyonunu gösteren testleri ve Hepatit B Virüsünün aktif olduğunu gösteren HBV-DNA konusunu da işlemek isterim. Özellikle önemli bir konu olan “Hepatit B Virüsünün Serolojik” göstergeleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Aslında serolojik göstergeler Hepatit B tanısının en fazla konulduğu yöntemdir. Hemen her özle veya kamusal sağlık tesisinde “HBsAg” olarak bilinen ve Hepatit B Virüsünün dış kısmında bulunan bir zarf antijeni; bu hastalığın tanısında en sık başvurulan bir tanı yöntemidir.

Serolojik parametreler: Hepatit B virüsünün kanda ortaya çıkan yapısal proteinleri (antijenler) ve bunlara karşı vücut tarafından üretilen protein yapılı koruyucu maddelerin (antikorlar) saptanması esasına dayanmaktadır.

BU TESTLERLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİLER:

HBs-Ag : Hepatit B (surface) yüzey antijeni olarak bilinen bu testin pozitif çıkması durumunda üç ihtimal olabilir; Kişi taşıyıcı olabilir, ki bu durumda kendisinde her hangi bir sıkıntı yokken başkalarına bulaştırma riski taşımış olur. Kişi “Kronik hepatit B” hastasıdır, hem kendi karaciğerinde ilerleyen bir hastalık söz konusu olur hem de hastalığı başkalarına bulaştırabilme riski taşır. Son ihtimalde kişi hastalığı yeni kapmıştır ve akut olarak hastalığı geçiriyordur. Ancak her üç durumda da kişi etrafındaki kişilere hepatit B’yi bulaştırabilir. Bu antijen (HBsAg) kişinin kanıda 6 aydan uzun süre pozitif olarak kalırsa bu durum kronik hepatit B enfeksiyonu olarak kabul edilir ve işin ehli olan bir uzman hekim tarafından sürekli kontrol altında tutulması, takibi ve belki de tedavisi gerekir.

Anti-HBs: Hepatit B yüzey antijenini nötrleştirmek için vücut tarafından üretilen koruyucu protein (antikor) olarak tarif edilmektedir. Anti-HBs pozitifliği iki anlam ifade etmektedir. Kişi ya bu hastalığı geçirmiştir. Geçirdikten sonra vücut hastalığı yenerek koruyuculuğu göstermek amacıyla bu antikoru üretmiştir. Veya diğer bir seçenek olarak kişi Hepatit B’yi geçirmemiştir ancak hepatit B virüsüne karşı aşılanmıştır. Her iki durumda da Anti-HBs pozitifliği korunmayı gösteren ve bu hastalıkta olmasını istediğimiz önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Anti-HBs; taşıyıcılık, akut enfeksiyon ve kronik hepatit B hastalığında saptanmamaktadır. HBe-Ag: Bu testin pozitif çıkması durumunda aşağıdaki durumlar söz konusu olur; bu antijenin pozitif olması kişinin hepatit B enfeksiyonu ile şiddetli derecede enfekte olduğunu gösterir. kronik hepatit B enfeksiyonu olan kişilerde, bu antijenin yüksek olması, bu kişilerde karaciğer hastalığı riskinin arttığını ve bu kişiler tedavi açısından değerlendirilmeye alınması gerektiğini gösterir. Anti-HBe : Hepatit B Hbe-Ag antijen antijenini nötrleştirmek için vücut tarafından üretilen koruyucu protein olup bazı durumlarda aktif enfeksiyon göstergesidir. Burdanda anlaşıldığı gibi Hepatit B serolojisinin değerlendirilmesi karmaşık bir konu olup işin uzmanı tarafından özenle değerlendirilmelidir.

Saygılarımla…

Tüm makaleler için tıklayınız...
 
Haber ar�ivi
Foto�raf Galerisi i�in t�klay�n�z
HEPATÄ°T Hepatit C Bitti mi?
04 Haziran 2018 Pazartesi
Mustafa Çelen

 


2012 © Tüm hakları GÜNİDER'e aittir
Ana Sayfa | Dernek | Kütüphane | İletişim