Doç.Dr. Mustafa Çelen
  

  mkcelen@hotmail.com

  Doç. Dr. Mustafa Çelen
VİRAL HEPATİT TEDAVİSİ

Değerli okurlar, geçmiş yazılarımda da bahs ettiğim gibi "Kronik Hepatit B" her ne kadar ciddi seyirli bir hastalık olsa da, tedavi seçenekleri olan ve her geçen gün tedavi başarısı artan bir hastalık olarak önemini sürdürmeye devam etmektedir. Özellikle de HCV konusunda yakın gelecekte kullanıma girecek olan interferonsuz tedavi yöntemleri ile tedavi başarısı %100’e yaklaşmaktadır. Bu durum HCV’nin yakın gelecekte kısa sürede tedavi ile tamamen düzeleceği anlamına gelmektedir. Hepatit B konusunda hala %100 tedavi şansı var denilmese bile mevcut tedaviler ile başarının %90’lar civarında olduğu bilinmektedir. Tek sorun HBV tedavisinde şimdilik tedavi süresinin uzun yıllar sürmesidir. Kronik hepatit tedavisinde maalesef henüz tedavi konusunda tam yanıt alamadığımız grup Delta hepatitinin tedavisidi. Bir okurumdan aldığım elektronik postada özellikle interferon tedavisinin etkinliği ve yan etkileri sorulmaktadır. Günümüzde ülkemizde kronik hepatit B hastalığının tedavisinde kullanılan biri iğne beş hap olmak üzere 6 ayrı ilaç vardır. Bu ilaçlardan hastanın durumunda göre genelde tekli bazı durumlarda ise ikili ilaç seçenekleri kullanılmaktadır. Tedavide temel hedef mikrop çoğalmasını durdurup karaciğer hasarını en aza indirmek ve yıllar sonra ortaya çıkması muhtemel karaciğer yetmezliğini ve sirozu engellemektir. Tedavide kullanılan ilaçlar: 1-Pegile-interferon 2-Lamivudin 3-Adefovir 4-Entekavir 5-Tenofovir 6-Telbivudine İnterferonlar çok değişik mekanizmalarla virusların bölünmesini durdurmakta ve vücudun savunma gücünü olumlu yönde etkilemektedir. Yakın zamana kadar standart interferonlar kullanılırken günümüzde yeni geliştirilen Peg-interferon formları tercih edilmektedir. Standart interferonları hastaya en az haftada 3 kez vermek gerekirken Peg-interferonların haftada tek doz kullanılması ile aynı etki elde edilebilmektedir. Bu nedenle Peg-interferonler hastalara daha konforlu ve daha etkin bir tedavi imkânı sağlamaktadır. Genellikle üst kol dış yüzüne ve deri altına, haftada bir kez yapılır. Unuttuğu dozu mümkün olan en kısa zamanda almalı, eğer ikinci dozu almaya yakın bir zamanda hatırlarsa kaçırdığı dozu iptal etmeli ve normal takvimine devam etmeli. Asla iki doz veya ekstra bir doz almamalı, dozu değiştirmemeli veya ilaç alımını durdurmamalıdır. Alkol ve ilaç bağımlılığı varsa sonlandırılmalıdır. Kalb, böbrek, akciğer hastalığı, tiroid hastalığı, kontrol edilemeyen şeker hastalığı varsa bu ilaçların kullanımını kısıtlayabilir. İnterferonlar asla diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılmamalıdır. Araba kullanımı, alkol ve alkol ürünleri kesinlikle kullanılmamalıdır. Ayrıca uyku verici ilaçlar alınmamalıdır. İnterferon tedavisi alan ve gebe olma potansiyeli bulunan bayan hastalara tedavi süresince sıkı doğum kontrolü yapılmalıdır. Buzdolabının kapağında saklanmalıdır. Dondurulmamalı, ışıktan korunmalı, çalkalanmamalıdır. Çocuklardan uzak tutulmalıdır. Başlangıçta uygulama sonrası; halsizlik, kas ağrısı, artralji, iştahsızlık, üşüme, titreme ve ateş gibi grip benzeri belirtiler görülebilir. Bu belirtiler genellikle 1-2 gün sürer, nadiren 2 haftadan uzun devam edebilir. Hasta gereksinim duyarsa iğne yapmadan 1 saat önce parasetamol grubu ağrı kesici, ateş düşürücü bir ilaç alarak bu yan etkileri daha hafif geçirebilir. Saygılarımla…

Tüm makaleler için tıklayınız...
 
Haber ar�ivi
Foto�raf Galerisi i�in t�klay�n�z
HEPATÄ°T Hepatit C Bitti mi?
04 Haziran 2018 Pazartesi
Mustafa Çelen

 


2012 © Tüm hakları GÜNİDER'e aittir
Ana Sayfa | Dernek | Kütüphane | İletişim