Sempozyum Başkanı:

                                                                          Fesih AKTAR

                          Başkan Yardımcıları:                                    Başkan Yardımcıları:

                          İrem AKDEMİR KALKAN                            Mehmet Uğur KARABAT

                                                                     Genel Sekreterler:

                                                                       Fethiye AKGÜL

                                                                       Merve AYHAN

 

Düzenleme Kurulu:

Mustafa Kemal ÇELEN

Yeşim TAŞOVA

Süheyla KÖMÜR

Ayşe Özlem METE

Hakan PAMUKÇU

Yakup DEMİR

 

Bilimsel Kurul:

Ayhan AKBULUT

Selim BADUR

Saim DAYAN

Yusuf ÖNLEN

Recep TEKİN

Tuba DAL

Sabahattin ERTUĞRUL

Şafak KAYA

Ayşe SAĞMAK TARTAR

Şafak ÖZER BALİN

Ömer KARAŞAHİN

Çiğdem MERMUTLUOĞLU

Merve ÖREN

Eyüp ARSLAN

Yeşim YILDIZ

Sercan BULUT ÇELİK

                           

 

 II. GÜNEY ANADOLU AŞI SEMPOZYUMU 
 Sağlığın başı için, Batman’da aşı
 BOZOOĞULLARI OTELİ/ BATMAN, 7-8 ARALIK 2019
BİLİMSEL PROGRAM                PDF İNDİR
  
 07 ARALIK 2019, CUMARTESİ
  
08.00-09.00ULAŞIM, GİRİŞ VE KAYIT
  
09.15-09.30AÇILIŞ TÖRENİ
 Hakan PAMUKÇU
 Fesih AKTAR
 Mustafa Kemal ÇELEN
  
09.30-11.15OTURUM -1: AŞILARA GENEL BAKIŞ ve AŞI KARŞITLIĞI İLE                                 MÜCADELE
 Oturum Başkanları:  Ayhan AKBULUT, Tuncer TOKLU
09.30-09.50AŞILAMAYLA İLGİLİ GENEL KAVRAMLAR VE AŞI TİPLERİ sunum indir
 Ömer KARAŞAHİN
09.50-10.10TEMEL AŞI UYGULAMA VE SAKLAMA BİLGİLERİ sunum indir
 Füsun KARAŞAHİN 
10.10-10.30GERÇEK Mİ EFSANE Mİ? AŞI SONRASI ATEŞ
 Mehmet PARLAK
10.30-11:15KONFERANS: ÜLKEMİZDE VE DÜNYA’DA AŞI KARŞITLIĞI                                                    VE MÜCADELE STRATEJİLERİ sunum indir
 Selim BADUR
  
11.15-11.30KAHVE ARASI
  
11.30-12.30OTURUM -2 : AŞILAMAYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1
 Oturum Başkanları: Sabahattin ERTUĞRUL, Şafak KAYA
11.30-11.50HEPATİT A VE B AŞILARI sunum indir
 Fethiye AKGÜL
11.50-12.10KUDUZ AŞISI sunum indir
 Yeşim YILDIZ
12.10-12.30KIZAMIK-KIZAMIKÇIK-KABAKULAK AŞISI
 Ayşe SAĞMAK TARTAR
  
12.30-13.30ÖĞLE YEMEĞİ
  
13.30-14.50OTURUM-3: AŞILAMAYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 2
 Oturum Başkanları:  Ayşe SAĞMAK TARTAR, Tuba DAL
13.30-13.50DİFTERİ-BOĞMACA-TETANOZ AŞISI
 Çiğdem MERMUTLUOĞLU sunum indir
13.50-14.10MENİNGOKOK VE HİB AŞILARI
 Recep TEKİN
14.10-14.30İNFLUENZA VE PNÖMOKOK AŞILARI
 Şafak KAYA
14.30-14.50SU ÇİÇEĞİ VE ZONA AŞILARI
 Esra ÇÖREKLİ
  
14.50-15.05KAHVE ARASI
  
15.05-15.40OTURUM-4: AŞILAMA ve PROFİLAKSİLER
 Oturum Başkanları:  Fesih AKTAR, İrem AKDEMİR KALKAN
15.05-15.25TEMAS SONRASI PROFİLAKSİ VE İMMUNGLOBULİN                                        UYGULAMALARI
 Şafak ÖZER BALİN
15.25-15.40YENİDOĞANDA RSV PROFİLAKSİSİ
 Sabahattin ERTUĞRUL
  
15.40-16.30OTURUM-5: İNTERAKTİF KONFERANS:                                                                            TEMEL UYGULAYICILAR NE DURUMDA?
 Oturum Başkanları: Ayhan AKBULUT, Mehmet Uğur KARABAT
 AİLE HEKİMLERİNİN SAHADA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR                                             VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
 Dr. Sercan Bulut ÇELİK
  
  
 08 ARALIK 2019, PAZAR
  
09.30-10.30OTURUM-6: ÖZEL GRUPLARDA AŞILAMA
 Oturum Başkanları:  Saim DAYAN, Tuba DAL
09.30-09.50SEYAHAT ve AŞILAMA sunum indir
 Merve ÖREN
09.50-10.10SAĞLIK ÇALIŞANLARI ve AŞILAMA
 Eyüp ARSLAN
10.10-10.30GEBELİK ve AŞILAMA
  İrem Akdemir KALKAN
  
10.30-10.45KAHVE ARASI
  
10.45-11.45OTURUM 7: KONFERANS: HER YÖNÜ İLE ÇOCUKLUKLARDA                                       AŞILAMA
 Oturum Başkanları:  Sabahattin ERTUĞRUL,                                                                                                                     Mustafa Kemal Çelen
 SORU ve CEVAPLARLA ÇOCUKLUK ÇAĞI UYGULAMALARI sunum indir
 Fesih AKTAR
  
11.45-12.00AKILCI İLAÇ KULLANIMI
 AŞI UYGULAMALARININ AKILCI İLAÇ KULLANIMINA KATKISI
 Merve AYHAN
  
12.00-12.30Serbest Kürsü ve KAPANIŞ