Alfa Çalışma Grubu Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN önderliğinde 2011 yılından bu yana faaliyet göstermekte olan GÜNİDER‘in bir çalışma grubu olarak 16 Ocak 2019’da kurulmuştur. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji hekimleri, tıbbi mikrobiyoloji hekimi, halk sağlığı hekimi ve eczacıdan oluşan 8 kişilik dinamik bir ekiptir. Bu grubun amacı bilimsel bilgi üretmektir. Bu amaçla düzenli aralıklar ile online toplantılar ile bir araya gelen ekibin çok sayıda tamamlanmış ve devem etmekte olan projesi bulunmaktadır.Alfa Çalışma Grubu dışarı kapalı bir topluluk değildir. Ekibe her tülü bilimsel proje sunulabilir. Bu projeler ekip tarafından değerlendirilerek gerekli bilimsel şartlar hazırlanmak üzere proje sunucusu online toplantıya davet edilir.

Sizler de iletişim için

alfacalismagrubu@gmail.com’a yazabilirsiniz.

 

Sokrates Çalışması: Türkiye’de HIV ile enfekte hasta izleyen hekimler hangi alanlarda sorun yaşıyor?

Lukianos Çalışması: Her boyutu ile aşı tereddüttü

Schindler Çalışması: Okkült Hepatit B sıklığının araştırılması

Galenos Çalışması: Hepatit B farkındalığı artırılabilir mi?

Pisagor Kohortu: Hepatit B’de gerçek yaşam verileri

Platon Çalışması: Hepatit B ‘de gerçek yaşam verileri

Yukarda bahsedilen pek çok çalışma çok merkezli olarak tasarlanmış olup ülkemiz literatürüne ve dünya literatürüne, ülkemizin hasta kohortları ile katkı yapmak temel amaçtır.

 • Çalışma grubunun orijinal çalışma isimleri felsefeden özellikle de Alman felsefesinden esinlenilerek seçilmiştir.

Yönergeyi indirmek için TIKLAYINIZ

Alfa Çalışma Grubu (AÇG) Bilimsel Çalışma Değerlendirme Süreci:

 1. Grubun üyelerinin uzmanlık alanları dahilinde gerçekleştirilebilecek her çalışma AÇG’ ye teklif edilebilir.
 2. Çalışmayı gruba yönlendirecek kişi için GÜNİDER üyeliği esası aranır. Kişilerin Dernek üyeliği yoksa, üyelik için gerekli süreçler başlatılır.
 3. AÇG yıl içinde kendisine iletilen yeni çalışmaları, Mart ve Eylül olmak üzere yılın iki döneminde değerlendirmeye alır. Değerlendirme sonuçlarını 1 ay içinde (Nisan ve Ekim’de) çalışmayı ileten kişiye bildirir.
 4. Bu süreç dışında da aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde gruba çalışma sunulabilir.
  • Çalışmayı sunacak kişinin çalışma protokolünü içeren bir dosyayı alfacalismagrubu@gmail.com adresine iletmesi gerekir. Çalışma protokolünde literatür taraması ile hazırlanmış bir gerekçe, çalışma amacı, çalışmanın yürütüleceği örneklem ve çalışmada kullanılması planlanan yöntemler açıkça belirtilmelidir.
  • Ön değerlendirme yapılan dosya için kişiye 10 gün içerisinde alfacalismagrubu@gmail.com adresinden gereken bilgi verilir.
  • Çalışmanın bu aşamayı tamamlaması durumunda, çalışmayı gruba teklif eden kişinin ortak bir kararla belirlenen tarihte web tabanlı bir online toplantı ile çalışmayı grup üyelerine sunması gerekir.
  • Çalışmayı sunan kişi online toplantıda planladığı çalışma ile ilgili AÇG’den beklediği desteğin niteliğini açıklamalıdır. 
  • AÇG da söz konusu çalışma için hangi noktalarda katkı sağlayacağını belirtecektir. 
  • Çalışma ile ilgili etik sorumluluklar, yazar katkı ve görevleri çalışmanın en başında belirlenir.
  • Çalışmayı, gruba sunan kişi yürütür ve çalışmanın sorumluluğunu bu kişi alır.
  • Çalışma için gereken etik kurul onayı, çalışmayı sunan kişinin çalıştığı kurumdan alınır. Bu mümkün değil ise ortak bir karar ile hareket edilir.
  • Çalışma yürütücüsü belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirmez ve planlanan takvime uymazsa AÇG çalışma yürütücüsünü değiştirme veya çalışmadan çekilme hakkına sahiptir.