Gram Negatif Enterik Bakterilerde Enfeksiyon Yönetimi

  
 27 NİSAN 2022, PARK ZİRVE ADANA
  
18.00-19.30MODERATÖR
 YEŞİM TAŞOVA
  
18.00-18.30GRAM NEGATİF ENTERİK BAKTERİLERDE YAŞANAN SORUNLAR: OLGU SUNUMU
 TUBA TURUNÇ
  
18.30-19.00GRAM NEGATİF ENTERİK BAKTERİLERİN YÖNETİMİ: OLGU SUNUMU
 BEHİCE KURTARAN
  
19.00-19.30TARTIŞMA