GÜNİDER 2011 yılında Mustafa Kemal ÇELEN ve Yusuf TAMAM tarafından Diyarbakır’da kuruldu. Temel amacını bilimsel bilginin toplumun her kademsine ve sağlık çalışanlarına en ideal şekilde ulaşması olarak tanımlanabilecek GÜNİDER kurulduğu ilk günden beri bu temel amaç doğrultunda aktif olarak çalışmaktadır. Topluma yönelik hasta bilgilendirme toplantıları, özel günlere ait farkındalık etkinlikleri yapan Dernek, sağlık profesyonellerine yönelik ise düzenlenen kurslar, sempozyumlar, kongreler ile bilimin yayılmasına ve konuşulmasına aracılık etmektedir. Asıl faaliyet alanı Güney Anadolu bölgesi olsa da derneğin etkinliklerine ülkenin her yanından her yaşta, her akademik alandan pek çok hekim katılmaktadır. Düzenlenen etkinliklerde herkesin söz sahibi olması, genç hekimlerin kendilerini ifade edecek bir ortam bulması, deneyimli akademisyenlerin bilgi aktarımı yapması etkinliklerin en dikkat çekici noktalardandır. 2019-2020 senesi itibarıyla dernek bir kongre, bir kış sempozyumu, bir aşı sempozyumu, bir HIV/AIDS Kampı ile yılda en az 4 büyük toplantı düzenlemeyi rutin bir işleyiş haline getirmiştir.