KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU: MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM
BİLİMSEL PROGRAM
 16 Haziran 2021, Çarşamba
 “KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONUNA HAZIRLIK SÜRECİ”
 MODERATÖR
 Birol GÜVENÇ, Yeşim TAŞOVA
20.30-20.50KİT ÖNCESİ HAZIRLIK
 Pelin AYTAN
20.50-21.10KİT SÜRECİ, ENGRAFMAN VE GVHD
 Anıl TOMBAK
21.10-21.30FEBRİL NÖTROPENİK HASTADA EKİNOKANDİNLER VE MİKAFUNGİN
 Süheyla KÖMÜR
 17 Haziran 2021, Perşembe
 “KEMİKİLİĞİ TRANSPLANTASYONU SÜRECİNDE PROFİLAKSİ”
 MODERATÖR
 Vahap Okan, Yaşar Bayındır
20.30-21.00PROFİLAKSİ
 Ayşegül Ulu Kılıç
21.00-21.15OLGU EŞLİĞİNDE ANTİBAKTERİYEL PROFİLAKSİ
 Abdi İbrahim Halil Sönmez
21.15-21.30OLGU EŞLİĞİNDE ANTİVİRAL PROFİLAKSİ
 Halil İbrahim Açar
21.30-21.45OLGU EŞLİĞNDE ANTİFUNGAL PROFİLAKSİ
 Cemile Arslan
 18 Haziran 2021, Cuma
 “KEMİKİLİĞİ TRANSPLANTASYONU SÜRECİNDE ENFEKSİYON YÖNETİMİ”
 MODERATÖR
 İlkay Karaoğlan, Mustafa Kemal Çelen
20.30-20.50CMV YÖNETİMİ
 Ayşe Özlem Mete
20.50-21.10KİT’DE İNVAZİF FUNGAL ENFEKSİYONLAR
 Ferit Kuşçu
21.10-21.30BK VE JCV YÖNETİMİ
 Behice Kurtaran
Toplantı Linki:https://antprodizayn.vedubox.net/